Pytanie Rozwiązane

1 dm2 ile to cm2

Ocena: 5/5

Dla określenia powierzchni używa się czasami decymetrów kwadratowych (dm2), gdzie 1 dm2 równa się 100 cm2, co jest równe 0,01 m2. Dla określenia objętości używa się decymetrów sześciennych (dm3), znanych pod nazwą litr. 1 litr równa się 1 dm3, który jest równy 1000 cm3 (0,001 m3).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „1 dm2 ile to cm2″…

1 dm 2 ile to m2

Nie jest powszechnie używany jako jednostka odległości. Decymetrów używa się w geodezji do skalowania łat niwelacyjnych. Dla określenia powierzchni używa się czasami decymetrów kwadratowych (dm2), gdzie 1 dm2 równa się 100 cm2, co jest równe 0,01 m2.

10 dm2 ile to cm2

Owszem; 1dm2=100cm2. A w pytaniu chodzi o 10 dm 2, czyli o 10 razy więcej; 100cm2*10=1000cm2.