Pytanie Rozwiązane

3 10 ile to procent

Ocena: 5/5

Najpierw ułamek sprowadzamy do mianownika 100, czyli rozszerzamy lub skracamy ułamek a potem zamieniamy go na procenty. Przykłady: 3/10 = (310)/(1010) = 30/100 = 30% 1/2 = (1∙50)/(2∙50) = 50/100 = 50%

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „3 10 ile to procent”…

1/5 ile to procent

20 procent to jedna piąta.

1/10 ile to procent

Dla uniknięcia pomyłek słowa procent powinno się używać tylko w pierwszym znaczeniu (procent z dotychczasowej wartości), a w drugim znaczeniu stosowane jest określenie punkt procentowy. Przykład: bank podniósł stopę oprocentowania kredytu z 10% do 11%, w takim razie podniósł o 1 p.p., ale o 10% (1/10 = 0,1, czyli 10%).

1/4 ile to procent

Część całości (ułamek, procent) – 25% = 1/4 = 0,25.