Pytanie Rozwiązane

8 podatku od towarów i usług

Ocena: 5/5

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług dla dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się stawkę podatku 8%.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „8 podatku od towarów i usług”…

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług, potocznie nazywany podatkiem VAT, jest daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, ponieważ jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. … Podatek VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną.

VAT na usługi budowlane 2021

Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się bowiem tylko do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

VAT na usługi remontowe

Remonty, modernizacje (termomodernizacje), przebudowy i konserwacje obiektów budowlanych (ich części), zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu stawką 8% VAT.