Pytanie Rozwiązane

9 30 po angielsku

Ocena: 5/5

9:30 It’s half past nine a.m. 9:45 It’s a quarter to 10 a.m.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „9 30 po angielsku”…

12:00 po angielsku

12:00 midnight.