Pytanie Rozwiązane

9 zer jaka to liczba

Ocena: 5/5

MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „9 zer jaka to liczba”…

12 zer jaka to liczba

Trylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 = 1018, w krajach stosujących długą skalę. W krajach stosujących krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) trylion oznacza liczbę 1012, czyli bilion na długiej skali.

Miliard ile zer

Odpowiedź na te pytania jest zasadniczo prosta. Miliard to nic innego, jak tysiąc milionów (łączymy więc tysiąc, który zawiera trzy zera i milion zawierający sześć zer), czyli liczba prezentująca się w następujący sposób – 1 000 000 000 (10 do potęgi dziewiątej!). Miliard ma więc dziewięć zer.

1 miliard ile to milionów

MILIARD – tysiąc milionów1 000 000 000 – 9 zer. BILION – milion milionów1 000 000 000 000 – 12 zer. BILIARD – tysiąc bilionów – 1 000 000 000 000 000 – 15 zer. TRYLION – milion bilionów – 1 000 000 000 000 000 000 – 18 zer.

Milion milionów liczba

BILION – milion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer. BILIARD – tysiąc bilionów – 1 000 000 000 000 000 – 15 zer. TRYLION – milion bilionów – 1 000 000 000 000 000 000 – 18 zer.

Ile zer ma milion

TYSIĄC – 1 000 – 3 zera. MILION – tysiąc tysięcy – 1 000 000 – 6 zer. MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer. BILION – milion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer.

Bilion ile to milionów

BILIONmilion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer.