Pytanie Rozwiązane

Afobam 0 25 jak długo działa

Ocena: 5/5

Cała terapia powinna być nie dłuższa niż 8 do 12 tygodni, przy czym należy pamiętać, że leku nie odstawia się nagle, lecz stopniowo ogranicza jego dawkę. Afobam zaczyna działać po około 1-2h.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Afobam 0 25 jak długo działa”…

Ile godzin działa Afobam

Substancja czynna leku Afobam po podaniu doustnym wchłania się dobrze i szybko. Maksymalne stężenie w surowicy następuje ok. 0,7–2,1 godziny po zażyciu leku albo 5–11 godzin w przypadku tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Czy Afobam usypia

W porównaniu do innych benzodiazepin, alprazolam wywiera silniejsze działanie anksjolityczne i przeciwlękowe, przy zachowaniu działania zmniejszającego napięcie mięśniowe, przeciwdrgawkowego oraz uspokajająco-nasennego. 1 tabletka leku Afobam zawiera odpowiednio 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu.