Pytanie Rozwiązane

Architekt jakie szkoły trzeba ukończyć

Ocena: 5/5

Architekt musi skończyć studia na kierunku Architektura i Urbanistyka. Jest to kierunek interdyscyplinarny, który łączy przedmioty ścisłe (matematyka, fizyka, mechanika budowli itp.) z humanistycznymi (prawo budowlane, historia sztuki itd.) i artystycznymi (rysunek, rzeźba, malarstwo).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Architekt jakie szkoły trzeba ukończyć”…

Do jakiej szkoły trzeba iść żeby zostać architektem wnętrz

Jak zostać architektem? Jedynym sposobem są studia wyższe na kierunku architektura wnętrz. Oferowane są na politechnice i akademii sztuk pięknych, a także prywatnych uczelniach. Egzamin do takiej szkoły obejmuje najczęściej malarstwo, rysunek oraz kompozycję przestrzenną.

Do jakiej szkoły średniej trzeba iść żeby zostać architektem wnętrz

Jak zostać architektem? Jedynym sposobem są studia wyższe na kierunku architektura wnętrz. Oferowane są na politechnice i akademii sztuk pięknych, a także prywatnych uczelniach. Egzamin do takiej szkoły obejmuje najczęściej malarstwo, rysunek oraz kompozycję przestrzenną.

Jak zostać architektem

Aby zostać architektem, należy ukończyć studia na kierunku architektura i urbanistyka. Uzyskanie stopnia magistra nie jest jednak ostatnim krokiem do wykonywania zawodu. Architekt musi odbyć 2-letnią praktykę zawodową, a następnie przystąpić do egzaminu przed Okręgową Izbę Architektów.

Ile lat trzeba się uczyć na architekta

Studia zazwyczaj trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) lub 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.