Pytanie Rozwiązane

Art 27 ust 9 i 9a ustawy o podatku

Ocena: 5/5

27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT i stanowi, że gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Art 27 ust 9 i 9a ustawy o podatku”…

Art 27 ust 8 jakie kraje

W tej kolumnie należy wpisać dochód uzyskany w państwie, z którym umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zakłada rozliczenie metodą wyłączenia z progresją. Dochód z takich państw jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, a należą do nich m.in. Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy.