Pytanie Rozwiązane

Atropina jak długo działa

Ocena: 5/5

Po podaniu do worka spojówkowego rozszerzenie źrenicy następuje po ok. 30 min i utrzymuje się przez 8–14 dni, a porażenie akomodacji występuje po ok. 2 h i utrzymuje się przez ok. 5 dni.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Atropina jak długo działa”…

Widzenie po atropinie

Atropina rozszerza źrenicę oka, co powoduje gorsze widzenie. To dlatego na badanie dna oka powinno się zawsze zgłaszać z osobą towarzyszącą. W słoneczne dni konieczne może okazać się użycie okularów przeciwsłonecznych, ponieważ atropina wywołuje przejściową nadwrażliwość na promienie słoneczne.

Jak długo działa atropina u dzieci

2 h i utrzymuje się przez ok. 5 dni. t1/2 wynosi od 3 h (dorośli) do 10 h (dzieci, osoby w podeszłym wieku). Atropina wiąże się w 25–50% z białkami osocza, przenika do krążenia mózgowego, przez barierę łożyskową i do pokarmu kobiecego.

Atropina skutki uboczne

Najczęściej mogą wystąpić: wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, światłowstręt, upośledzenie wzroku, suchość błon śluzowych, zmniejszenie wydzielania potu, zaparcia, zatrzymanie moczu, refluks żołądkowo-przełykowy, przyspieszenie i zaburzenia pracy serca. Może pojawić się także senność, niepokój, pobudzenie czy depresja.

atropina 0,01% cena

Zakres cen od 39,99 zł do 49,90 zł.

Atropina zatrucie

zatrzymanie moczu, porażenie perystaltyki jelita, hipertermia – w dużych dawkach atropiny, wskutek zahamowania wydzielania potu, stany pobudzenia, omamy i drgawki kloniczne, głęboka utrata przytomności wraz z zejściem śmiertelnym w wyniku ośrodkowego porażenia oddechu.