Pytanie Rozwiązane

Bilion ile to milionów

Ocena: 5/5

BILIONmilion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Bilion ile to milionów”…

Miliard ile to milionów

MILIARD – tysiąc milionów – 1 000 000 000 – 9 zer. BILION – milion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer. BILIARD – tysiąc bilionów – 1 000 000 000 000 000 – 15 zer. TRYLION – milion bilionów – 1 000 000 000 000 000 000 – 18 zer.

1 bilion dolarów ile to jest

W środę 30 czerwca podczas aukcji reverse repo nowojorski oddział Rezerwy Federalnej przyjął zlecenia od 90 banków opiewające na kwotę 991,94 mld dolarów – czyli prawie bilion dolarów (1 bilion to tysiąc miliardów, czyli milion milionów.).

Kwadrylion ile zer

Kwadrylion – liczba o wartości: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024, czyli jedynka i 24 zera w zapisie dziesiętnym. W krajach stosujących tzw. krótką skalę (głównie kraje anglojęzyczne) kwadrylion oznacza 1 000 000 000 000 000 = 1015, czyli biliard w pozostałych krajach.

Milion milionów ile ma zer

BILION – milion milionów – 1 000 000 000 000 – 12 zer. BILIARD – tysiąc bilionów – 1 000 000 000 000 000 – 15 zer. TRYLION – milion bilionów – 1 000 000 000 000 000 000 – 18 zer. KWADRYLION – milion trylionów – 1 000 000 000 000 000 000 000 000 – 24 zera.

Ile to miliard

Miliard (skrót: mld) – liczba o wartości: 1 000 000 000 = 109 (tysiąc milionów), w krajach stosujących długą skalę.