Pytanie Rozwiązane

Cecha podzielnosci przez 9

Ocena: 5/5

Zapamiętaj zatem, że liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. Aby sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 9, należy dodać do siebie wszystkie jej cyfry. Jeśli wynik dodawania dzieli się bez reszty przez 9, to dana liczba jest podzielna przez 9.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Cecha podzielnosci przez 9″…

Cecha podzielności przez 8

Liczba jest podzielna przez 8, jeśli jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8. Przykład 8. Liczba 371864 jest podzielna przez 8, ponieważ liczba 864 jest podzielna przez 8. Oczywiście obie liczby 800 oraz 64 są podzielne przez 8, zatem cała liczba 864 także jest podzielna przez 8.

Cecha podzielności przez 4

przez 4, jeśli liczba tworzona przez jej dwie ostatnie cyfry jest podzielna przez 4. Przykład: 52136 bo 36/4=9 więc liczba 52136 jest podzielna przez 4. Natomiast wśród liczb od 1 do 100 podzielne przez 4 są te liczby, których: pierwsza cyfra jest nieparzysta (1, 3, 5, 7 lub 9), a druga to 2 lub 6.

Cecha podzielności przez 7

Liczba jest podzielna przez 7, jeśli różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7. W praktyce podzielność liczby przez 7 najłatwiej sprawdzać wykorzystując rozdzielność dzielenia względem dodawania.

Cecha podzielności przez 5

Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5. Przykład 4. Liczba 4235 jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnia cyfra to 5.

Cecha podzielności przez 3

Cechy podzielności. Liczba całkowita jest podzielna: … przez 3, jeśli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3 – dzięki temu regułę można stosować rekurencyjnie aż do osiągnięcia liczby jednocyfrowej. Przykład: 104628: suma cyfr 1+0+4+6+2+8=21, 2+1=3, jest podzielna przez 3.

Cecha podzielności przez 10

Zapamiętaj: liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0.

Cechy podzielności przez 2

Liczba będzie podzielna przez 2, jeżeli na końcu tej liczby będzie stała któraś z następujących cyfr:0, 2, 4, 6, 8. Nie jest ważne jakie cyfry są wcześniej, interesuje nas tylko ostatnia cyfra.

Cechy podzielności przez 6

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i przez 3. Zatem liczba podzielna przez 6 musi być parzysta i mieć sumę cyfr podzielną przez 3.