Pytanie Rozwiązane

Cechy podzielności przez 8

Ocena: 5/5

Liczba jest podzielna przez 8, jeśli jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8. Przykład 8. Liczba 371864 jest podzielna przez 8, ponieważ liczba 864 jest podzielna przez 8. Oczywiście obie liczby 800 oraz 64 są podzielne przez 8, zatem cała liczba 864 także jest podzielna przez 8.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Cechy podzielności przez 8″…

Cecha podzielności przez 9

Zapamiętaj zatem, że liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9. Aby sprawdzić, czy dana liczba jest podzielna przez 9, należy dodać do siebie wszystkie jej cyfry. Jeśli wynik dodawania dzieli się bez reszty przez 9, to dana liczba jest podzielna przez 9.

Cechy podzielności przez 7

Liczba jest podzielna przez 7, jeśli różnica między liczbą składającą się z trzech ostatnich cyfr liczby, a liczbą wyrażoną pozostałymi cyframi tej liczby (lub odwrotnie) dzieli się przez 7.

Cechy podzielności przez 4

Liczba jest podzielna przez 4, jeśli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

Cechy podzielności przez 11

liczba jest podzielna przez 11, jeśli po odjęciu sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych od sumy cyfr stojących na miejscach parzystych otrzymamy liczbę podzielną przez 11.

Cechy podzielności przez 6

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i przez 3. Zatem liczba podzielna przez 6 musi być parzysta i mieć sumę cyfr podzielną przez 3.

Cecha podzielności przez 3

Cechy podzielności. Liczba całkowita jest podzielna: … przez 3, jeśli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3 – dzięki temu regułę można stosować rekurencyjnie aż do osiągnięcia liczby jednocyfrowej. Przykład: 104628: suma cyfr 1+0+4+6+2+8=21, 2+1=3, jest podzielna przez 3.

Cecha podzielności przez 15

Liczba jest podzielna przez 15, gdy dzieli się jednocześnie przez 3 i 5. Dzielenie przez 0 jest niemożliwe.

Cecha podzielności przez 12

Liczba jest podzielna przez 12 jeżeli dzieli się przez 3 i 4. Liczba jest podzielna przez 13, gdy różnica między sumą jej odcinków trzycyfrowych stojących na miejscach nieparzystych (licząc od lewej strony) oraz sumy odcinków trzycyfrowych stojących na miejscach parzystych jest wielokrotnością 13 albo jest równa 0.