Pytanie Rozwiązane

Cit 8 co to

Ocena: 5/5

CIT8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Cit 8 co to”…

CIT-8 do kiedy

Wypełniony CIT8 powinien zostać podpisany oraz wysłany nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Termin ten jest wydłużony w stosunku do terminu ustawowego, który przypada po 3 miesiącach po zakończeniu roku podatkowego.

Jak wysłać CIT-8 z podpisem kwalifikowanym

Formularz CIT8 można podpisać tylko podpisem kwalifikowanym. Jak to zrobić? Najprościej posłużyć się interaktywnymi formularzami PDF udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów. Formularze są do pobrania ze strony https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/.

cit-8 do kiedy 2021

Standardowo większość organizacji pozarządowych składa deklarację CIT8 do 31 marca roku następującego po roku, za który się rozliczamy. W 2021 deklarację składamy do 30 czerwca.

kto może złożyć cit-8 papierowo 2021

Wysyłka CIT8 w 2021 r. … deklarację CIT8 składać można wyłącznie elektronicznie. Podatnicy, którzy działają jako podmioty jednoosobowe jak i zatrudniające do 5 osób nie mają już możliwości przekazywać deklaracji podatkowej rocznej (a także innych deklaracji CIT) w formie tradycyjnej, papierowej.