Pytanie Rozwiązane

Co powoduje uwalnianie wazopresyny przez Przysadke?

Ocena: 5/5

Bodźcami pobudzającymi uwalnianie wazopresyny są: spadek ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie objętości krwi krążącej.

Co powoduje nadmiar wazopresyny?

Przyczyną zbyt dużego stężenia wazopresyny we krwi jest choroba nazywana zespołem Schwartza-Barttera lub zespołem niewłaściwego uwalniania wazopresyny (SIADH). U pacjentów z tym schorzeniem nadmiar wazopresyny powoduje, że nerki nie mogą pozbyć się nadmiaru wody, która zaczyna kumulować się w organizmie.

Czy zmniejszenie uwalniania wazopresyny może doprowadzic do odwodnienia?

Niedobór wazopresyny prowadzi do nadmiernej utraty wody z organizmu. Efektem takiego stanu może być wystąpienie bardzo silnego, stałego pragnienia u pacjenta (określanego mianem polidypsji), dochodzić może także do zwiększonego wydalania moczu (nazywanego poliurią).

Co powoduje wzrost ADH?

Jest cząsteczką peptydową (białkową) produkowaną w podwzgórzu i magazynowaną w tylnym płacie przysadki mózgowej, skąd jest wydzielana do krwi. Główne czynniki stymulujące uwalnianie wazopresyny to wzrost ciśnienia osmotycznego krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego oraz zmniejszenie się objętości krwi i ciśnienia tętniczego.

Co stymuluje wydzielanie wazopresyny?

Regulacja wydzielania

Wydzielanie wazopresyny jest pobudzane przez wzrost osmolalności osocza krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego, hipowolemię lub angiotensynę II. Jej zwiększone wydzielanie następuje także podczas snu. Spadek osmolalności osocza lub hiperwolemia hamują jej wydzielanie.

Jaką rolę w regulacji gospodarki wodnej odgrywa wazopresyna?

Wazopresyna pełni podstawową rolę w regulacji osmolarności płynów ustrojowych, głównie przez działanie hamujące wydzielanie wody (tak zwane działanie antydiuretyczne – proces zachodzący w komórkach kanalików dystalnych nerek).

Gdzie wytwarzana jest wazopresyna?

wazopresyna jest wytwarzana w podwzgórzu, a magazynowana w tylnym płacie przysadki mózgowej; wzmagając wchłanianie zwrotne wody w kanalikach nerkowych powoduje zmniejszenie wydalania wody przez nerki; pobudza skurcz mięśni gładkich, głównie naczyń krwionośnych; stosowana w lecznictwie.

Co to jest moczówka?

Moczówka prosta to rzadka choroba, która charakteryzuje się wytwarzaniem bardzo dużych ilości moczu na dobę (powyżej 3 l), określanym jako poliuria. Prowadzi to do odwodnienia organizmu i tym samym powoduje zwiększone uczucie pragnienia, pomimo spożycia dużych ilości płynów.

Jakie hormony przy zakochaniu?

Od wielu lat naukowcy starają się poznać sekret zakochania. Badania wskazują, że każda miłość ma swój początek w mózgu, gdzie wytwarzane są hormony. Należą do nich: testosteron, estrogen, fenyloetyloamina, dopamina, noradrenalina, serotonina, oksytocyna, wazopresyna oraz endorfiny.

Jak się zmienia objętość moczu ostatecznego w przypadku niedoboru wazopresyny hormonu antydiuretycznego?

Wazopresyna jest odpowiedzialna za zwiększenie wchłaniania wody z moczu pierwotnego, zatem jej niedobór spowoduje zmniejszenie zwrotnego wchłaniania wody z moczu pierwotnego, więc objętość moczu ostatecznego wzrośnie.

Dodaj komentarz