Pytanie Rozwiązane

Co powoduje wzrost erytropoetyny?

Ocena: 5/5

Czerwienica i wysoki poziom erytropoetyny wskazuje na niedotlenienie tkanek jako przyczynę – przebywanie na dużych wysokościach, wady serca, choroby płuc, bezdech senny, palenie tytoniu; lub na obecność innych czynników pobudzających jej wydzielanie – stosowanie steroidów anabolicznych, torbiele nerek, zespół Cushinga.

Co to jest EPO?

Erytropoetyna (EPO) jest hormonem odpowiedzialnym za stymulowanie procesu wytwarzania czerwonych krwinek (erytrocytów), które transportują tlen z płuc do tkanek ciała. Nerki produkują i wydzielają erytropoetynę w odpowiedzi na niski poziom tlenu we krwi, utratę krwi lub niedokrwistość.

Jaka jest rola erytropoetyny?

Głównym zadaniem EPO jest stymulacja wzrostu i syntezy czerwonych krwinek, przenoszących tlen z płuc do tkanek organizmu, w szpiku kostnym. Czynnikiem regulującym syntezę erytropoetyny w nerce jest stężenie tlenu.

Gdzie w organizmie działa erytropoetyna?

Erytropoetyna jest hormonem wytwarzanym w nerkach w odpowiedzi na niski poziom tlenu we krwi i w tkankach. Jest ona wydzielana do krwi i dostaje się do szpiku kostnego, gdzie stymuluje tzw. komórki pnia do różnicowania w kierunku erytrocytów (krwinek czerwonych).

Co pobudza Erytropoetyne?

Pobudza rozrost komórek macierzystych układu czerwonokrwinkowego, płytek krwi oraz układu granulocytarnego. Czynnikiem pobudzającym uwalnianie erytropoetyny jest obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu (hipoksja).

Co pobudza Erytropoeze?

Po utracie znacznych ilości krwi zwiększa się procent retikulocytów we krwi w związku z ich przyspieszonym przechodzeniem z puli rezerwy szpikowej do puli komórek krążących. Także zmniejszenie prężności tlenu w nerkach jest zasadniczym czynnikiem zwiększającym wydzielanie erytropoetyny do krwi.

Po jakim czasie działa erytropoetyna?

Zwiększa liczbę erytrocytów, stężenie hemoglobiny i liczbę retikulocytów. Nie wpływa na powstawanie krwinek białych, nie działa cytotoksycznie na szpik kostny. t1/2 erytropoetyny po podaniu i.v. wynosi 4–12 h, u chorych z niewydolnością nerek może być on dłuższy.

Co oznacza skrót EPO na Awizie?

Elektroniczne potwierdzenie odbioru stanowi wygodną alternatywę dla papierowej, tradycyjnej formy pokwitowania, wystawianego dla przesyłek poleconych i przesyłek firmowych poleconych.

Co wydziela EPO?

Synteza. Erytropoetyna to białko o masie cząsteczkowej 18 kDa, wytwarzane u ludzi dorosłych w 85% w nerkach i w 15% w wątrobie. Głównym miejscem syntezy są jednak komórki śródbłonka naczyń włosowatych otaczających kanaliki nerkowe w korze nerek. Wątroba stanowi główne miejsce syntezy w życiu płodowym.

Ile kosztuje EPO?

Badanie EPO wykonać można w wybranych laboratoriach Medicover na terenie całego kraju. Koszt badania zależy od lokalizacji placówki, w której przeprowadzona będzie analiza. W Warszawie, Bielsku-Białej, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie za badanie należy zapłacić 83 zł, w Trójmieście – 96 zł, w Gliwicach 65 zł.

Dodaj komentarz