Pytanie Rozwiązane

Co to jest krs i czemu służy

Ocena: 5/5

Krajowy Rejestr Sądowy to rodzaj rejestru publicznego mający charakter jawny, w którym można znaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące określonych podmiotów gospodarczych. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek widnieć w KRS. Trzeba spełnić określone warunki, aby taka sytuacja miała miejsce.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Co to jest krs i czemu służy”…

Kto nie podlega wpisowi do KRS

Jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest prowadzona przez osobę fizyczną podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), nie zaś do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Nazwa rejestru co to jest

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) obok Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest najbardziej znanym rejestrem podmiotów gospodarczych oraz innych organizacji.

Nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze

Numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest numer NIP przedsiębiorcy. Dlatego w odpowiedniej rubryce, w której należy podać numer wpisu lub numeru dokumentu, wystarczy wpisać swój NIP.