Pytanie Rozwiązane

Co to jest ppk i czy warto

Ocena: 5/5

Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) został wcielony w życie 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z 4 października 2018 r. Wdrożenie tego systemu oszczędzania miało przebiegać w 4 etapach i objąć ponad 13 mln osób. W pierwszej kolejności z PPK mogli skorzystać pracownicy dużych firm, które zatrudniały powyżej 250 osób.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Co to jest ppk i czy warto”…