Pytanie Rozwiązane

Co to wiek geriatryczny?

Ocena: 5/5

Geriatra – lekarz specjalista, zajmujący się leczeniem osób w wieku podeszłym (powyżej 60–65 roku życia). Klasyfikacja wiekowa pacjentów jest różna w różnych krajach, wiekiem granicznym jest 60. rok życia. W Polsce przyjęto jako wiek graniczny 65 rok życia.

Kiedy powinno się udać do geriatry?

Dzisiejszy 65 latek to bardzo często człowiek w pełni sił, bez poważniejszych chorób, w niczym nie przypominający seniora czy swojego rówieśnika z dawnych czasów. W praktyce najczęściej do geriatry zgłaszają się osoby po 75 roku życia. W tym wieku pojawiają się różne choroby i pewna niesprawność.

Co to pacjent geriatryczny?

Pacjent geriatryczny to osoba, która osiągnęła wiek co najmniej 60 lat i została skierowana do geriatry. Zazwyczaj jest to pacjent w późnej starości u którego z racji wieku lub współistniejących chorób pojawia się ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zgonu.

Jakie choroby leczy geriatra?

Geriatra zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku podeszłego, do których często zalicza się osteoporozę, zwyrodnienie stawów czy cukrzycę. Lekarz geriatra jest po trochu internistą, kardiologiem, diabetologiem, okulistą i rehabilitantem.

Co to jest Polipatologia?

Polipatologia to częste u osób starszych jednoczesne występowanie kilku chorób przewlekłych. Zazwyczaj są to choroby wynikające z niewłaściwego stylu życia człowieka epoki ponowoczesności – z „komfortu”, z nadmiaru jedzenia (kalorii), z braku aktywności fizycznej i stresorów psycho-emocjonalnych, czyli tzw.

Jak zostac geriatra?

Aby uzmysłowić Czytelnikom wagę problemu, nadmienić pragnę, że np. nie istnieje możliwość robienia specjalizacji z geriatrii w województwie mazowieckim. Oznacza to, że internista chcący zostać geriatrą, musi odbyć 6-miesięczny staż w oddziale geriatrycznym poza województwem.

Jakie osoby można przyjąć na oddział geriatryczny?

Może to być lekarz POZ, ale też każdy lekarz specjalista. Skierowanie do poradni geriatrycznej może być również dołączone do wypisu z oddziału szpitalnego.

Jakie problemy zdrowotne oraz pielęgnacyjno opiekuńcze pojawiają się u pacjentów w starszym wieku?

Złożone problemy zdrowotne zależne od wieku, przy spadku rezerw ustroju, prowadzą do licznych dysfunkcji narządowych. Prezentują się one jako tzw. wielkie zespoły geriatryczne, z zespołem słabości (frailty), z niedożywieniem, majaczeniem, otępieniem, depresją, upadkami, nietrzymaniem moczu, etc.

Czym zajmuje się lekarz internista?

Wśród chorób, których leczeniem zajmuje się internista, znajduje się m.in.:

  • nadciśnienie tętnicze;
  • astma oskrzelowa;
  • POChP;
  • zakażenia dróg oddechowych;
  • miażdżyca;
  • zapalenie mięśnia sercowego;
  • zakrzepica;
  • zaburzenia rytmu serca;

Na co chorują starsi ludzie?

Do najczęściej występujących chorób wieku starczego zalicza się: depresję, chorobę Parkinsona, otępienie starcze, inkontynencję, cukrzycę, chorobę Alzheimera, reumatyzm, miażdżycę i choroby miażdżycowe, nowotwory oraz osteoporozę.

Dodaj komentarz