Pytanie Rozwiązane

Czy 0 jest liczbą rzeczywistą

Ocena: 5/5

Tak, zero jest liczbą rzeczywistą. Należy przy tym także do zbioru liczb wymiernych, całkowitych i naturalnych (w zależności o przyjetej umowy). Czy w zbiorze liczb rzeczywistych istnieje taka liczba, która nie jest ani liczbą wymierną, ani liczbą niewymierną?

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy 0 jest liczbą rzeczywistą”…

Liczby rzeczywiste ujemne

Liczby ujemne, jak sama nazwa wskazuje, to wszystkie liczby rzeczywiste o znaku ujemnym, czyli mniejsze od 0 ( 0 nie ma znaku). Zbiór liczb ujemnych oznaczamy symbolem R−.

Czy liczby ujemne to liczby rzeczywiste

Liczby ujemne, jak sama nazwa wskazuje, to wszystkie liczby rzeczywiste o znaku ujemnym, czyli mniejsze od 0 ( 0 nie ma znaku). Zbiór liczb ujemnych oznaczamy symbolem R−.

Zbiór liczb rzeczywistych symbol

Zbiór liczb rzeczywistych, to zbiór wszystkich liczb – wymiernych i niewymiernych. Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy symbolem mathbb{R} .

Liczby rzeczywiste przykłady

Przykładem liczby rzeczywistej jest dowolna liczba wymierna lub niewymierna. Są to więc liczby: 0, 1, 12347593, -4564, 1/2, 0.445, 3.333…, π, √2, √5, 1-2√2, podstawa logarytmu naturalnego i wiele innych liczb. Takich liczb jest nieskończenie wiele.