Pytanie Rozwiązane

Czy białaczka jest dziedziczna

Ocena: 5/5

Przyczyną zachorowania na białaczkę limfatyczną jest uszkodzenie DNA w komórce szpiku. Choroba nie jest dziedziczna, ale uznano, że podatność na nią mają bliscy krewni w linii pierwszego stopnia. Na CLL chorują głównie dorośli, zwłaszcza mężczyźni po 50 roku życia.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy białaczka jest dziedziczna”…

Podłoże genetyczne białaczki szpikowej

Czynnikiem powodującym rozwój przewlekłej białaczki szpikowej jest mutacja w obrębie materiału genetycznego komórki macierzystej szpiku. Nieprawidłowość ta polega na wymianie fragmentów DNA między chromosomami 9. i 22.

Wczesne objawy białaczki

Chorzy zgłaszają się do lekarza najczęściej w wyniku objawów ogólnych, takich jak gorączka, osłabienie, ból kości i stawów, objawy zapalenia płuc, skaza krwotoczna. Ważnym objawem białaczki ostrej jest wrzodziejące zapalenie jamy ustnej i gardła. Wątroba, śledziona i węzły chłonne są powiększone.

Która białaczka najgorsza

Najgorsze rokowanie dotyczy pacjentów w fazie blastycznej, która odznacza się agresywnym przebiegiem. Komórki białaczkowe zajmują szpik, przekraczając 20% (czyli podobnie jak przy ostrej białaczki szpikowej) i wypierają te prawidłowe. Brak podjęcia leczenia może w krótkim czasie doprowadzić do śmierci chorego.

Jak długo można żyć z białaczką

Zależy to głównie od ogólnego stanu pacjenta, zaawansowania choroby i rokowań. Średnia długość życia wynosi 6-7 lat od diagnozy. W łagodnych przypadkach czas ten może się wydłużyć nawet do 20 lat. W przypadku białaczki limfatycznej nawet remisja choroby nie daje gwarancji wyleczenia i braku nawrotów.

Białaczka szpikowa objawy

Objawia się ona m.in.: bladością, osłabieniem, dusznością wysiłkową, zakażeniami bakteryjnymi, gorączką, krwawieniami, ale czasem również silnymi bólami kości lub wysypkami. Podejrzenie ostrej białaczki szpikowej opiera się na danych z wywiadu z pacjentem, z badania lekarskiego i morfologii krwi obwodowej.

Czy ostra białaczka limfoblastyczna jest wyleczalna

Dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną remisję uzyskuje się w 70–90% przypadków, zależnie od intensywności leczenia. Odsetek 5-letnich przeżyć u wszystkich chorych z ALL wynosi 45–50%. Analizując jednak poszczególne grupy wiekowe, widać, że wyleczalność znacznie spada z wiekiem.