Pytanie Rozwiązane

Czy etanol jest trujący

Ocena: 5/5

Etanol jest środkiem odurzającym o działaniu narkotycznym. Wypicie 150–250 g alkoholu etylowego w krótkim czasie może okazać się śmiertelne, choć nie są to zbyt częste przypadki i zwykle są one uwarunkowane innymi czynnikami, na przykład chorobami układu krwionośnego.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy etanol jest trujący”…

Etanol właściwości

Etanol (alkohol etylowy, alkohol zbożowy) jest łatwopalną, bezbarwną cieczą o temperaturze wrzenia 78,5 ° C. Niska temperatura topnienia -114,5 ° C pozwala na stosowanie go w produktach przeciw zamarzaniu. Ma charakterystyczny zapach. Jego gęstość wynosi 789 g/l około 20% mniej niż wody.

Metanol a etanol

Metanol i etanol są bezbarwnymi cieczami, które dobrze rozpuszczają się w wodzie. Dlatego nie można ich odróżnić bez wykonania badań laboratoryjnych, np. wyznaczenia temperatury wrzenia lub gęstości. W handlu stężony alkohol etylowy nosi nazwę spirytusu.

Wpływ etanolu na organizm

Alkohol etylowy jest powodem ciężkich schorzeń wątroby, nerek, żołądka i serca, negatywnie wpływa na układ nerwowy człowieka. Spożyty w większych ilościach upośledza racjonalne myślenie, zmniejsza samokrytycyzm oraz powoduje zamroczenie alkoholowe. Pojawiają się zaburzenia mowy i zanika koordynacja ruchów.

Czy etanol jest palny

Metanol i etanol to substancje palne.

Jaki jest najbardziej toksyczny alkohol

Toksyczność Metanol jest głównie toksyczny pośrednio. Toksyczne są przede wszystkim jego metabolity (aldehyd i kwas mrówkowy). Uszkadzają one bezpośrednio komórki, denaturując białka, działają też szkodliwie na nerwy (szczególnie nerw wzrokowy).