Pytanie Rozwiązane

Czy lekarz ma dostęp do ikp

Ocena: 5/5

Dostęp co do historii naszego leczenia będą mieć zawsze lekarze rodzinni. Zgodę na udostępnienie dokumentacji lekarzowi specjaliście czy szpitalowi trzeba już udzielić, i można to zrobić tylko przez IKP. Nie ma też możliwości ograniczenia dostępu do danych od konkretnego lekarza, np. psychiatry czy seksuologa.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy lekarz ma dostęp do ikp”…

Czy każdy lekarz ma dostęp do historii choroby

Dostęp co do historii naszego leczenia będą mieć zawsze lekarze rodzinni. Zgodę na udostępnienie dokumentacji lekarzowi specjaliście czy szpitalowi trzeba już udzielić, i można to zrobić tylko przez IKP. Nie ma też możliwości ograniczenia dostępu do danych od konkretnego lekarza, np. psychiatry czy seksuologa.

IKP kto ma dostęp

Za zgodą pacjenta dostęp do jego dokumentacji medycznej wytworzonej w innej placówce będzie mógł uzyskać każdy lekarz lub podmiot leczniczy. Pacjent udziela takiej zgody poprzez Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl – Polacy aktywowali już ponad 9,8 mln IKP.

Co widzi lekarz w systemie

Lekarz ma także bezpośredni dostęp do informacji o wystawionych pacjentowi skierowaniach do specjalisty, do szpitala, oraz na badania laboratoryjne, jak również może przeglądać wyniki badań laboratoryjnych oraz informacje o zdiagnozowanych chorobach.

czy lekarz ma wgląd do wszystkich e-recept wystawionych przez innych lekarzy

Twój lekarz rodzinny widzi, jakie recepty Ci przepisano, nawet jeśli to nie on je wystawił, a także, jakie wystawiono Ci e-skierowania do specjalisty, na badania czy wizytę szpitalną oraz też na co zostałeś/aś zaszczepiony/a Ty lub Twoje dziecko w ramach NFZ.