Pytanie Rozwiązane

Czy między innymi jest?

Ocena: 5/5

«wyrażenie informujące o tym, że oprócz wymienionych rzeczy, osób, sytuacji itp. istnieją też inne, odnoszące się do tego, o czym mowa, np. Zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem materiałów.» Zwrot ten zapisujemy ROZDZIELNIE.

Co to jest m in?

skrót od: między innymi; m.i. POWIĄZANE HASŁA: min.

Co to za skrót min?

Minuta, skrót min., oznaczenie min – legalna jednostka czasu nienależąca do układu SI, równa 60 sekundom. Wywodzi się z sumeryjskiego układu miar.

Czy po np stawia się kropkę?

Kropki po np. w żadnym razie nie należy opuszczać. Można się co najwyżej zastanawiać, czy umieścić po niej dwukropek, czy nie. W odczuciu niektórych osób zbieg kropki i dwukropka po skrócie wygląda nieładnie.

Co to jest między innymi?

między innymi «wyrażenie informujące o tym, że oprócz wymienionych rzeczy, osób, sytuacji itp. istnieją też inne, odnoszące się do tego, o czym mowa, np. Zajmowaliśmy się między innymi zbieraniem materiałów.»

Czy pomiędzy innymi dwukropek?

Skrót od wyrażenia „między innymi” ma postać: m.in.

Został utworzony z początkowych liter wyrażenia. Zgodnie z zasadami języka polskiego gdy w skrótach dwuczłonowych drugi lub któryś z następnych wyrazów zaczyna się od samogłoski, stawiamy kropkę po skrócie każdego z wyrazów.

Czy po między innymi stawiamy przecinek?

(między innymi) zasadniczo nie stawia się przecinka, ale może on wynikać z budowy zdania.

Czy po między innymi powinien być dwukropek?

Między innymi – skrót m.in.

Wątpliwości pojawiają się szczególnie wtedy, kiedy skrót „między innymi” w tekście wskazuje na to, że elementy po nim wymienione należą do pewnego zbioru, który nie jest przytaczany w całości. Wówczas, według Słownika Języka Polskiego, należy po skrócie „między innymi” umieścić dwukropek.

Czy to czy to przecinek?

Wyraz czy może pełnić w zdaniu funkcję spójnika lub partykuły. Gdy czy wprowadza zdanie podrzędne określające o charakterze pytajnym, stawiamy przed nim przecinek. Przykłady: Powiedz mi, czy wyjeżdżasz w tym roku na wakacje.

Czy po Między innymi musi być dwukropek?

Ogólna zasada interpunkcyjna mówi też, że nie stawia się na ogół dwukropka przed wyliczeniem o dwóch składnikach, zwłaszcza jeśli są połączone spójnikiem łącznym (i, oraz, tudzież). A zatem dwukropek może być stosowany – fakultatywnie – wówczas, gdy po wyrażeniu między innymi pojawiają się co najmniej trzy przykłady.

Dodaj komentarz