Pytanie Rozwiązane

Czy można palić ognisko na działce

Ocena: 5/5

Czy można rozpalić ognisko we własnym ogródku? Nie ma takiego zakazu, ale rozpalając ognisko, trzeba przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy można palić ognisko na działce”…

Zakaz palenia ognisk 2021

W myśl tych przepisów ognisko w ogrodzie lub na działce będzie nielegalne, gdy: jest rozpalane w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu (§40 ust. 1) , znajduje się w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§4 ust.

Palenie ogniska na działce ROD

Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. … W związku z tym na działkach w ROD nie można palić ognisk.

Mandat za palenie ogniska

Za rozpalenie ogniska w lesie lub nieprzestrzeganie innych przepisów związanych z ochroną lasów straż leśna można wystawić mandat w wysokości 500 zł.

Palenie ogniska na posesji 2020

Czy można rozpalić ognisko we własnym ogródku? Nie ma takiego zakazu, ale rozpalając ognisko, trzeba przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Zakaz palenia ognisk 2020

Nie ma takiego zakazu, ale rozpalając ognisko, trzeba przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).