Pytanie Rozwiązane

Czy można podwyższyć alimenty?

Ocena: 5/5

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie. O jaki wyrok chodzi? O ten, w którym sąd ustalił dotychczasową wysokość alimentów. Jeśli nic Ci nie wiadomo o takim wyroku, to znaczy, że ten wpis nie jest dla Ciebie.

Jak uniknąć podniesienia wysokości alimentów?

Aby uniknąć wyższych alimentów, możemy kwestionować wyższe koszty utrzymania lub możliwość ich ponoszenia. Jeżeli chodzi o kwestionowanie wyższych kosztów utrzymania zawsze należy odnosić się do konkretnego przypadku.

Jak załatwia się alimenty?

Aby otrzymać alimenty na dziecko, trzeba złożyć pozew do sądu i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Można też ubiegać się o alimenty z Funduszu, jeżeli sądownie przyznane alimenty nie są wypłacane. Wyjaśniamy, na co są przeznaczone alimenty na dziecko, jak się o nie starać i jak wyliczyć ich kwotę.

Jak wysokie alimenty na dziecko?

Aby dostać wyższe alimenty, trzeba wystąpić z pozwem o alimenty do sądu rejowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Dziecko małoletnie nie ma jeszcze zdolności do występowania we własnym imieniu do sądu, dlatego zastępuje je w postępowaniu przed sądem rodzic.

Jak często można wnosić o podwyższenie alimentów?

W praktyce przyjmuje się jednak, że powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy od daty wydania ostatniego wyroku. Ważną okolicznością jaką sąd się kieruje przy rozstrzyganiu czy zasadne jest podwyższenie alimentów będzie ustalenie czy doszło do istotnej „zmiany okoliczności” w porównaniu z ostatnią sprawą o alimenty.

Jak uzasadnic podwyzszenie alimentów?

Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

Oprócz tego należy też napisać, co zmieniło się od ostatniej sytuacji dziecka, w której sąd orzekał o wysokości alimentów. Często jest to rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji, powszechnie wiadomo, że wraz z rozwojem dziecka koszty te rosną.

Jak uniknąć alimentów na dziecko?

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Jak uniknąć płacenia alimentów na dzieci?

Nie ma możliwości całkowitego uchylenia się od płacenia alimentów na rzecz dziecka niepełnoletniego. Rodzice są zobowiązani do dzielenia się z małoletnimi dziećmi nawet najmniejszymi swoimi dochodami.

Jak długo trwa sprawa o podwyższenie alimentów?

Zazwyczaj są to dwa tygodnie, niemniej w każdej sprawie sąd indywidualnie ustala ten termin. Sąd wyznaczy też termin rozprawy. To, ile czasu będziemy czekać na rozprawę, różni się w zależności od sądu oraz ilości spraw prowadzonych przez danego sędziego. Dlatego ciężko jest jednoznacznie ustalić długość oczekiwania.

Jak skutecznie walczyć o alimenty?

Musisz wystąpić do sądu z wnioskiem o określoną kwotę alimentów (to tzw. wartość sporu). Nie może być ona oderwana od rzeczywistości: sąd, orzekając o przyznaniu alimentów i o ich wysokości, bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe rodziców.

Dodaj komentarz