Pytanie Rozwiązane

Czy można wstapic do wojska w wieku 40 lat?

Ocena: 5/5

W myśl przepisów żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego może teraz zostać każdy, kto spełnia określone wymagania — bez względu na płeć.

Do którego roku życia podlega się obowiązkowi wojskowemu?

Powszechnemu obowiązkowi wojskowemu podlegają mężczyźni – obywatele polscy – w wieku od 18 do 50 lat życia włącznie. 2. Mężczyźni, posiadający stopień oficerski do pułkownika włącznie, podlegają powszechnemu obowiązkowi wojskowemu a generałowie (admirałowie) – do 65 lat życia włącznie.

Kogo nie mogą powołać do wojska?

Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy: prowadzą własną kampanię wyborczą – w czasie jej trwania, zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego – w czasie trwania kadencji, odbyli służbę zastępczą.

Czy mogę dostać się do wojska jak byłem karany?

Należy nadmienić, iż osoba wcześniej karana również może starać się o pracę w wojsku. Należy brać wtedy pod uwagę instytucję zatarcia kary, która m.in. wynosi: 10 lat – w razie skazania na karę pozbawienia wolności od momentu jej wykonania.

Czy powołują do wojska?

Niezależnie od ćwiczeń wojskowych, żołnierzy rezerwy można powołać do okresowej służby wojskowej w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych, albo potrzebami zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Czy można iść do wojska z tatuażem?

Dokument został znowelizowany w ubiegłym roku i choć nie zabrania się żołnierzom tatuować ciała, to nie każda tego typu ozdoba jest dozwolona. – Wcześniej to członkowie wojskowej komisji lekarskiej oceniali indywidualnie, czy dany tatuaż jest szpecący, czy nie.

Kiedy można odmówić służby wojskowej?

W Polsce prawo do odmowy odbycia służby wojskowej jest prawem konstytucyjnym. Wynika bezpośrednio z art. 85. 3 Konstytucji RP stanowiącego, że osoba, której przekonania religijne nie pozwalają na służbę wojskową kierowana jest do odbycia obowiązkowej służby zastępczej.

Czy jest obowiązek odbycia służby wojskowej?

W Polsce w okresie pokoju nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej. Zniesiony został również obowiązek odbywania przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych.

Kto jest zwolniony z obowiązku służby wojskowej?

Odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia udziela się poborowym, którzy z powodu choroby, wady lub ułomności dającej się wyleczyć najdalej w ciągu roku, są czasowo niezdolni do służby wojskowej.

Kogo można powolac do wojska?

Zgodnie z tymi przepisami, do „odbywania ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych” mogą zostać wezwani praktycznie wszyscy obywatele naszego państwa, o ile pozwala na to wiek i stan ich zdrowia.

Dodaj komentarz