Pytanie Rozwiązane

Czy można wyciąć świerk bez zezwolenia

Ocena: 5/5

Zgodnie z art. 83 ust. z 16.4.2004 r. usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości albo urządzeń przesyłowych (np.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy można wyciąć świerk bez zezwolenia”…

Czy można wyciąć świerk na działce

W przypadku świerka na wycinkę konieczne jest uzyskanie zgody referatu/wydziału środowiska danej gminy, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi ponad 50 cm, czyli gdy średnic wynosi minimum około 16 cm.

Czy można wyciąć świerk bez zezwolenia 2020

Jedynym wyjątkiem jest wycinka obiektów rosnących w pasie drogi publicznej, na terenach zieleni publicznej lub nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków. Bez zgody możliwa jest też wycinka drzew w 2020 roku, jeżeli zostały one złamane lub wywrócone pod wpływem sił natury, katastrofy czy wypadku.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia 2021

Dotyczy to drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Kiedy można wycinać drzewa terminy

możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną właściciela terenu)2. bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami gatunkowymi)

Ile można przyciąć drzewo bez zezwolenia

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; możemy usunąć jedynie do 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa!

Czy można wyciąć świerk bez zezwolenia 2021

Podsumowanie: możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na należącym do ciebie terenie (lub za zgodną właściciela terenu)2. bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami gatunkowymi)