Pytanie Rozwiązane

Czy potrzebne jest skierowanie do dermatologa

Ocena: 5/5

Niestety skierowanie do dermatologa jest konieczne w celu odbycia wizyty. Skierowanie na NFZ do lekarza specjalisty może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy potrzebne jest skierowanie do dermatologa”…

Do jakiego lekarza bez skierowania 2021

WAŻNE! Skierowanie (niezależnie od formy) nie jest potrzebne do następujących specjalistów: ginekologa i położnika, wenerologa, dentysty, psychiatry, onkologa.

Do jakiego lekarza bez skierowania 2020

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych: psychiatry. onkologa. wenerologa.

Czy potrzebne jest skierowanie do dermatologa 2021

Niestety skierowanie do dermatologa jest konieczne w celu odbycia wizyty. Skierowanie na NFZ do lekarza specjalisty może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Skierowanie do dermatologa ile ważne

Dane skierowanie będzie ważne dopóty, dopóki utrzymuje się problem zdrowotny, który był podstawą wystawienia skierowania i tak długo, jak lekarz prowadzący wyznacza kolejne terminy wizyt.

Jak zarejestrować się do dermatologa

Pacjent nie może być zmuszany do osobistego rejestrowania się do lekarza. Zarejestrować się na wizytę lekarską możemy osobiście, telefonicznie, w wielu przychodniach mailowo lub też za pośrednictwem osoby trzeciej. Pracownik rejestracji natomiast ma obowiązek podać datę i godzinę wizyty.

Czy potrzebne jest skierowanie do okulisty 2021

Od 2021 roku skierowania będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Rejestrując się do specjalisty na podstawie e-skierowania podaje się 4-cyfrowy kod oraz numer PESEL. Dzięki temu nie ma konieczności dostarczania oryginału skierowania do placówki.