Pytanie Rozwiązane

Czy przed gdzie stawiamy przecinek

Ocena: 5/5

Przed wyrazem gdzie stawiamy przecinek, gdy występuje w funkcji zaimka. … Gdy zdanie składowe nie jest ostatnim zdaniem w zdaniu złożonym, należy je zamknąć przecinkiem lub wydzielić z obu stron przecinkami, jeśli pełni funkcję wtrącenia. Przykłady: Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy przed gdzie stawiamy przecinek”…

Czy przed a stawiamy przecinek

Przecinka nie umieszczamy przed a również wtedy, gdy występuje między powtórzonymi wyrazami, aby wzmocnić ich wydźwięk. … W pozostałych przypadkach − gdy spójnik a łączy zdania składowe w zdanie złożone, wprowadza dopowiedzenie lub wtrącenie albo przeciwstawia sobie pewne wyrazy − stawiamy przed nim przecinek.

Sprawdź czy przecinek

Jest to zdanie złożone w dwóch zdań składowych. Pierwsze z nich brzmi: Sprawdź, drugie natomiast: czy jesteś przygotowany na kontrolę ZUS. Zdania te połączone są wskaźnikiem zespolenia czy, przed którym należy postawić przecinek. Warto też zwrócić uwagę, że po takim zdaniu nie powinniśmy stawiać znaku zapytania.

Czy przed także stawiamy przecinek

TAKŻE – to modulant pełniący funkcję spójnika. Stawiamy przed nim przecinek, gdy wprowadza zdanie podrzędne lub dopowiedzenie, a nie stawiamy, gdy jest w zwykłym zdaniu pojedynczym, np. … Przecinek stawiamy przed 'że’, np.

Tam gdzie przecinek

Gdy mamy do czynienia z połączeniem typu tam gdzie, które rozpoczyna wtrącenie lub dopowiedzenie, przecinek stawiamy nie przed słowem gdzie, lecz przed całym połączeniem. Mieszkał na wsi, tam gdzie się czuł najlepiej. Dla porównania przykład z sąsiadującymi ze sobą słowami tam i gdzie, który nie zawiera dopowiedzenia.

Niezależnie od przecinek

Czy stawiamy przecinek przed zaimkiem pytającym, który nie wprowadza zdania podrzędnego, np. niezależnie od tego który)? Akurat w podanym przykładzie przecinek stawiamy (czyli powinno być: niezależnie od tego, który).