Pytanie Rozwiązane

Czy romb jest prostokątem

Ocena: 5/5

Zatem każdy prostokąt jest równoległobokiem. Jednak nie każdy równoległobok jest prostokątem. Czy prostokąt jest rombem? Romb jest to równoległobok, który ma wszystkie boki równe, zatem prostokąt (poza kwadratem) nie jest rombem.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy romb jest prostokątem”…

Czy równoległobok jest prostokątem

Równoległobok jest to czworokąt, która ma dwie pary boków równoległych. Zatem każdy prostokąt jest jednocześnie równoległobokiem. Jednak nie każdy równoległobok jest prostokątem.

Czy kwadrat jest prostokątem

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości. Rysunek kwadratu A B C D.

Czy każdy romb jest równoległobokiem

Romb (rzadziej ukośnik) – czworokąt o bokach równej długości. Każdy romb jest równoległobokiem, którego boki mają tę samą długość, i jednocześnie jest deltoidem, którego przekątne przecinają się w swoich środkach.

Czy romb jest trapezem

W podręcznikach szkolnych trapez definiowany jest jako czworokąt, który posiada co najmniej jedną parę boków równoległych. Oznacza to, że każdy równoległobok (także kwadrat i romb) jest trapezem.

Czy trapez jest prostokątem

W trapezie tylko jedna para boków jest do siebie równoległa, w prostokącie obie pary. Prostokąt ma też wszystkie kąty proste, trapez nie musi. Innymi słowy: każdy prostokąt jest trapezem, nie każdy trapezprostokątem.