Pytanie Rozwiązane

Czy sedacja jest bezpieczna

Ocena: 5/5

Niewykryte mogą doprowadzić do śmierci pacjenta. Ważne jest więc, żeby przy procedurze sedacji, przez cały czas znajdowała się osoba odpowiednio przeszkolona, która jest w stanie wykryć i odpowiednio zareagować na pojawiające się powikłania.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy sedacja jest bezpieczna”…

Przeciwwskazania do sedacji

– Przerost migdałków i związany z tym ustny tor oddychania – Spożycie posiłku bezpośrednio przed zabiegiem – Choroby płuc (np. rozstrzenie oskrzelowe, rozedma płuc) – Narkomania, ch.

Leki sedacja

Popularnymi lekami stosowanymi w sedacji są propofol – hipnotyk i midanium, czyli lek uspokajający. Niekiedy stosuje się też ketaminę, etomidad i tiopental. Niektóre typy sedacji może przeprowadzić lekarz ogólny, niekoniecznie anestezjolog, jak sedacja midanium, czy sedacja wziewna mieszanką tlenu i podtlenku azotu.

Sedacja skutki uboczne

Do najczęstszych skutków ubocznych sedacji wziewnej u dorosłych należą przede wszystkim zawroty głowy, senność, mdłości oraz mrowienia różnych partii ciała. U dzieci natomiast na pierwszy plan wysuwają się nudności i wymioty.