Pytanie Rozwiązane

Czy windows 8 jest wspierany

Ocena: 5/5

Windows 8 (nie mylić z Windows 8.1!) przestał być wspierany 12 stycznia 2016 roku, ale jak wynika z raportu NetMarketShare, wciąż jest używany przez 0,95% użytkowników PC, czyli około 15 milionów osób. Wsparcie dla aktualizacji oprogramowania będzie więc i tak świadczone dużo dłużej niż wsparcie dla systemu.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy windows 8 jest wspierany”…

Windows 10 kiedy koniec wsparcia

Microsoft opublikował na swojej stronie datę zakończenia wsparcia dla systemu Windows 10 – miałoby się to stać 14 października 2025 roku (dla wersji Home i Pro). Po tym terminie nie będą wydawane aktualizacje (poza krytycznymi, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu).

Windows 8.1 do kiedy wsparcie

Wsparcie podstawowe dla systemu Windows 8.1 przestanie obowiązywać z dniem 9 stycznia 2018 r., a wsparcie dodatkowe z dniem 10 stycznia 2023 r.

Wsparcie dla Windows 10

Microsoft opublikował na swojej stronie datę zakończenia wsparcia dla systemu Windows 10 – miałoby się to stać 14 października 2025 roku (dla wersji Home i Pro). Po tym terminie nie będą wydawane aktualizacje (poza krytycznymi, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu).

Czy Windows 7 jest wspierany

Minął rok od czasu oficjalnego zakończenia wsparcia dla systemu Windows 7. … Firma Microsoft zakończyła wsparcie dla systemu Windows 7 14 stycznia 2020 r.. Od tamtej pory jego użytkownicy nie otrzymują już żadnych aktualizacji, w tym łatek bezpieczeństwa, oraz nie mogą skorzystać z pomocy technicznej producenta.

Koniec wsparcia Windows XP

Po 8 kwietnia 2014 r. nie będą udostępniane nowe poprawki zabezpieczeń, poprawki niedotyczące zabezpieczeń, bezpłatne lub płatne wsparcie techniczne i aktualizacje zawartości technicznej online.