Pytanie Rozwiązane

Czy za 26 grudnia 2020 przysługuje dzień wolny

Ocena: 5/5

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia 2020 r.) przypada w tym roku w sobotę. … Obowiązek oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z tego, że taki dzień jest traktowany jako dzień wolny z tytułu święta.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Czy za 26 grudnia 2020 przysługuje dzień wolny”…

Dzień wolny za 26 grudnia 2021

1 listopada – Święto Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dzień wolny za święto w sobotę 2021

W 2021 roku pracownikom przysługują dodatkowe dwa dni wolne za święta, przypadające na dzień inny niż niedziela. Są to: 1 maja oraz. 25 grudnia.

Czy za 26 grudnia 2021 przysługuje dzień wolny

Jeśli święto przypada w dzień, który dla pracownika byłby wolny, kodeks pracy przewiduje dla niego dodatkowy dzień wolny od pracy. Dodatkowy dzień wolny przysługuje za święto przypadające w sobotę. W 2021 r. taka sytuacja wystąpi nie tylko 1 maja w Święto Pracy, ale także 25 grudnia – w Boże Narodzenie.

Dzień wolny za święto w sobotę 2020 wniosek

Dzień wolny za święto musi być udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Nie ma konieczności, by następował on po święcie – równie dobrze może zostać wyznaczony na dzień je poprzedzający. Pracownicy odbierający dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie muszą składać wniosków.

Czy za 25 grudnia należy się dzień wolny

Chodzi o pierwszy dzień Bożego Narodzenia, który w 2021 roku przypada właśnie w sobotę. Dodatkowe wolne za święto 25 grudnia powinno zostać udzielone pracownikowi w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto.