Pytanie Rozwiązane

Dlaczego 666 jest znakiem szatana

Ocena: 5/5

Liczbę tę interpretowano i interpretuje się na różne sposoby. 666 to w teologiach większości wyznań chrześcijańskich zaprzeczenie boskiej doskonałości (w tradycji judaistycznej 7 jest „boskim” numerem pełni i doskonałości), a także wypaczenie Trójcy Świętej (oznaczanej 333 – potrójna, czyli święta doskonałość).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego 666 jest znakiem szatana”…