Pytanie Rozwiązane

Dlaczego cześnik chciał się ożenić z podstoliną

Ocena: 5/5

Cześnik postanowił ożenić się z Podstoliną, ponieważ była wdową i posiadała duży, jak sądził, majątek. … Rejent chciał go naprawić a Cześnik na to nie pozwalał. Ad 3. Papkin pojął w niewolę Wacława, który sam dobrowolnie oddał się w jego ręce.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego cześnik chciał się ożenić z podstoliną”…

Dlaczego Cześnik chciał się ożenić z Klarą

Cześnik chciał się ożenić z Podstoliną,gdyż brakowało mu pieniędzy. Bo Podstolina była bogata i doświadczoną kandydatkę na żonę.

Czy Cześnik chciał ożenić się z Klarą

Cześnik opowiada o swoich małżeńskich planach Dyndalskiemu. Rozważa ślub z Klarą bądź Podstoliną. Twierdzi, że Podstolina ma większy majątek, choć ślub z bratanicą- była to rzecz normalna. Dyndalski przypomina Cześnikowi o jego chorobie.

Kogo i dlaczego pojął w niewolę Papkin

Papkin pojął w niewolę Wacława, który sam dobrowolnie oddał się w jego ręce. Postąpił tak, gdyż jako jeniec mógł przebywać w domu Cześnika i kontaktować się z ukochaną Klarą. … Cześnik zemścił się na Rejencie wydając swoją synowicę Klarę za Wacława – syna Rejenta.

jakie warunki musi spełnić papkin, aby mógł ożenić się z klarą

Papkin musiał : przez milczeć przez pół roku, przez rok i sześć dni jeść tylko chleb i pić wodę, schwytać krokodyla i pokazać go Klarze. Ad4. Postanowił ożenić swojego syna Wacława z Podstoliną- narzeczoną Cześnika.

Co było przedmiotem sporu między Cześnikiem a Rejentem

Przedmiotem sporu był mur graniczny dzielący zamek na dwie części. Rejent chciał go naprawić a Cześnik na to nie pozwalał. … Cześnik zemścił się na Rejencie wydając swoją synowicę Klarę za Wacława – syna Rejenta.

Jak cześnik traktował Papkina

Cześnik traktuje Papkina protekcjonalnie, z wyższością, a nawet lekceważąco. … Trudno tu mówić więc o serdeczności, ale nie można też stwierdzić, że Raptusiewicz jest wobec Papkina bezwzględny. Nie może też być podejrzliwy, ponieważ – jak wynika z utworu – zna jego tajemnice.