Pytanie Rozwiązane

Dlaczego dania jest bogata

Ocena: 5/5

Dania stała się potęgą rolniczą jeszcze w XIX wieku i to na tym zbudowała trwający do dziś dobrobyt. Znacznie zmieniała się za to struktura eksportu. W latach 1840-1870 głównym towarem eksportowym Danii było zboże (blisko 50%), jednak już trzydzieści lat później odsetek ten spadł do zaledwie 3%.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego dania jest bogata”…

Zwierzęta w Danii

Jej głównymi przedstawicielami w lasach są: jelenie, sarny, daniele, borsuki, lisy, tchórze, jeże. Z kolei na wybrzeżach duńskich spotkać można foki szare oraz pospolite, choć są one coraz rzadsze. Zagrożeniem dla zwierząt w Danii jest znaczny stopień antropopresji, który utrudnia ich normalne funkcjonowanie.

Kraje dobrobytu

W czołówce znalazły się także Luksemburg (131), Dania (121) i Holandia (117), a spoza krajów UE – Norwegia (128), Islandia (124) oraz Szwajcaria (123).

Dania przemysł

duńskie przemysły: spoż. (zwłaszcza mięsny, rybny i owocowo-warzywny), piwowarski (Carlsberg, Tuborg), stoczn., specjalizujący się m.in. w produkcji statków motorowych i kontenerowców, oraz ceramiczny (gł. na wyspie Bornholm) i szkl., poza tym hutnictwo żelaza i aluminium oraz przemysł papierniczy.

Duńskie rolnictwo

Dania ma jeden z największych w świecie odsetek gruntów ornych i sadów wynoszący 63% powierzchni kraju. Uprawa obejmuje głównie zboża (zwłaszcza pszenicę, a także jęczmień, żyto i owies), buraki cukrowe, ziemniaki oraz warzywa. Średnie plony są na poziomie: pszenica – 52 q/ha, jęczmień – 40 q/ha, owies – 38 q/ha.