Pytanie Rozwiązane

Dlaczego działka nie ma księgi wieczystej

Ocena: 5/5

Najczęściej spotykaną sytuacją, kiedy nieruchomość nie ma Księgi Wieczystej, jest zakup mieszkania tzw. spółdzielczo-własnościowego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego działka nie ma księgi wieczystej”…

Jak ustalić właściciela nieruchomości bez księgi wieczystej

Pomocny jest w tym Geoportal na którym możemy wyszukać interesującą nas nieruchomość i uzyskać szereg informacji na jej temat. Znajdziemy tam między innymi numer posesji. Pomoże on nam w odpowiedzi na pytanie jak sprawdzić właściciela działki, a nawet wtedy gdy dane nie zawierają numeru księgi wieczystej.

Dlaczego nieruchomość nie ma księgi wieczystej

Najczęściej spotykaną sytuacją, kiedy nieruchomość nie ma Księgi Wieczystej, jest zakup mieszkania tzw. spółdzielczo-własnościowego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym.

Brak księgi wieczystej a spadek

Artykuł 35.1 wspomnianej ustawy precyzuje “Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej”. Oznacza to, że nawet jeżeli otrzymamy działkę w spadku, która nie posiada Księgi Wieczystej to niezwłocznie powinniśmy uregulować jej stan prawny.

Ile trwa założenie księgi wieczystej

Zazwyczaj trwa to około miesiąca, ponieważ nie ma ustawowego czasu na założenie księgi. Zdarza się jednak, że wydziały ksiąg wieczystych są obłożone, okres oczekiwania wydłuża się więc nawet do kilku miesięcy.

Kara za brak księgi wieczystej

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest bezzwłoczne ujawnienie przysługującego mu prawa własności w księdze wieczystej. W przeciwnym razie może on zostać obciążony grzywną w wysokości od 500 do 10.000 zł, a także będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich.

Dom bez księgi wieczystej

W myśl Art. 747 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.), nieruchomość, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, może być objęta roszczeniem polegającym na ustanowieniu zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości.

Brak wpisu w księdze wieczystej a sprzedaż

Brak wpisu w księdze wieczystej nie wyklucza sprzedaży nieruchomości. W przepisach prawnych nie został nałożony na właściciela obowiązek założenia księgi wieczystej, tym bardziej nie ma obowiązku zakładania księgi wieczystej przed sprzedażą.

Brak księgi wieczystej a kredyt

Otrzymanie kredytu hipotecznego na mieszkanie bez księgi wieczystej może być dużym problemem, chociaż nie jest niemożliwe. Nabywca musi jednak dostarczyć kredytodawcy większą ilość dodatkowych dokumentów, a w umowie notarialnej zawrzeć wniosek o założenie księgi wieczystej do kupowanej nieruchomości.