Pytanie Rozwiązane

Dlaczego gazy szlachetne występują w postaci pojedynczych atomów

Ocena: 5/5

Gazy szlachetne występują w postaci pojedynczych atomów, ponieważ nie dążą do oktetu ani dubletu. Wszystkie ich powłoki są zapełnione przez elektrony i nie muszą dodatkowo uwspólniać kolejnych żeby być bardziej stabilnymi.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego gazy szlachetne występują w postaci pojedynczych atomów”…

Gazy szlachetne to helowce występują w przyrodzie w postaci

helowce, gazy szlachetne, … gazy występujące w postaci jednoatomowej; są bierne chemicznie; dawniej uważano, że helowce nie tworzą żadnych związków chemicznych; pierwszymi otrzymanymi połączeniami helowców były klatraty (np.