Pytanie Rozwiązane

Dlaczego każda mapa powinna mieć skale

Ocena: 5/5

Każda mapa powinna posiadać skalę, gdyż informuje nas ona ile razy została pomniejszona rzeczywista powierzchnia przedstawionego na niej terenu. Dzięki temu możemy m.in. wyliczyć sobie drogę jaką zamierzamy przebyć.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego każda mapa powinna mieć skale”…

Która mapa jest bardziej szczegółowa

Mapy w dużej skali obejmują mniejsze obszary, ale są za to dokładniejsze, bardziej szczegółowe. Jeśli mówimy, że jedna mapa jest wykonana w mniejszej skali niż inna mapa do której ją porównujemy, oznacza to, że odległości na mapie drugiej są bardziej pomniejszone.

Do czego wykorzystujemy mapy

Mapa może przedstawiać różne obiekty, zjawiska czy nawet procesy. Mogą to być na przykład ukształtowanie terenu, miejsca występowania pól, lasów i domów, jak również rozmieszczenie zakładów przemysłowych czy też obszary występowania różnych gatunków zwierząt i roślin.

Budowa mapy

Podstawowymi elementami mapy są: osnowa matematyczna, czyli przyjęte odwzorowanie kartograficzne i związana z nim siatka kartograficzna i skala; obraz kartograficzny, czyli główna treść mapy informująca o rozmieszczeniu różnorodnych obiektów i zjawisk (przyrodniczych, ekonomicznych i in.)