Pytanie Rozwiązane

Dlaczego komórki mają niewielkie rozmiary

Ocena: 5/5

Małe rozmiary wynikają z tego, że w komórce musi być odpowiedni stosunek powierzchni błon do objętości. Komórki, które w środku mają błony wewnętrzne są większe od tych, które mają tylko błonę zewnętrzną.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego komórki mają niewielkie rozmiary”…

Stosunek powierzchni do objętości a utrata ciepła

Ciepło jest tracone przez powierzchnię ciała → im większa powierzchnia, tym większe straty ciepła. → im większa objętość (→ masa) ciała, tym większa produkcja ciepła.

Wskaż czynnik który determinuje kształt i wielkość komórki

Kształt komórki u roślin i grzybów determinuje ściana komórkowa, zaś u zwierząt – organizmów, które nie posiadają ściany komórkowej – głównie środowisko zewnętrzne (zwłaszcza ciśnienie osmotyczne).

Wymień trzy cechy wspólne wszystkich komórek

Utrzymywanie zawartości razem (w odseparowaniu od środowiska zewnętrznego), gromadzenie materiałów i magazynowanie energii, wymiana składników z otoczeniem w sposób kontrolowany.