Pytanie Rozwiązane

Dlaczego księżyc nie spada na ziemię

Ocena: 5/5

Na Księżyc działa siła przyciągania ziemskiego, która zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona nadaje mu przyspieszenie skierowane ku Ziemi. Przyspieszenie to nie powoduje jednak spadku Księżyca na Ziemię, a jedynie zakrzywia tor jego ruchu wokół Ziemi.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego księżyc nie spada na ziemię”…

Czy Księżyc może spaść na Ziemię

Na Księżyc działa siła przyciągania ziemskiego, która zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona nadaje mu przyspieszenie skierowane ku Ziemi. Przyspieszenie to nie powoduje jednak spadku Księżyca na Ziemię, a jedynie zakrzywia tor jego ruchu wokół Ziemi.

Gdyby grawitacja zniknęła Księżyc

Księżyc podczas swego ruchu wokół ziemi ma cały czas niezerową składową prędkości skierowaną prostopadle do siły grawitacji. … Natomiast gdybyśmy gwałtownie zatrzymali Księżyc to wtedy siła odśrodkowa by zniknęła i księżyc zderzyłby się z Ziemią.

Dlaczego Ziemia krąży wokół Słońca brainly

Poprzez linę działasz na niego siłą – tak zwaną siłą dośrodkową – która zakrzywia tor jego ruchu. W przypadku Ziemi jest podobnie, z tym, że rolę naszej siły dośrodkowej pełni grawitacja Słońca. Gdyby ta nagle zniknęła, nasza planeta wystrzeliła by w przestrzeń kosmiczną, podobnie jak puszczony ciężarek.

Prędkość satelity

Sztuczne satelity poruszające się po niskiej orbicie okołoziemskiej mają prędkość około 27 400 km/h (8 km/s), okrążając Ziemię w czasie około 90 minut.

Układy podwójne

Gwiazda podwójna – układ dwóch gwiazd leżących (optycznie lub fizycznie) blisko siebie. … Szczególnym typem gwiazd fizycznie podwójnych są gwiazdy zaćmieniowe. Patrząc z Ziemi na taki układ możemy zaobserwować jak jeden ze składników przemieszczając się po swojej orbicie okresowo przysłania swojego towarzysza.