Pytanie Rozwiązane

Dlaczego kury przestały się nieść

Ocena: 5/5

Zazwyczaj dotyczy to temperatury, organizacji kurnika, paszy, stresu, chorób bądź wieku kur. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym odnotowuje się spadek nieśności, dlatego też hodowcy powinni zadbać o stworzenie w kurnikach warunków życiowych najbardziej zbliżonych do tych, w których kury odnotowują szczyt nieśności.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego kury przestały się nieść”…

Czym karmić kury żeby niosły jajka

Największe znaczenie w żywieniu niosek ma śruta kukurydziana, pszenna oraz poekstrakcyjna śruta sojowa. Pozostałe zaś, czyli śruta zbożowa i śruta nasion strączkowych, ze względu na dużą zawartość włókna surowego i składników antyodżywczych powinny być stosowane z umiarem.

Kury przestały się nieść

Długi deficyt wapnia w diecie może skutkować osłabieniem kości, a także pogorszeniem jakości skorupki wapiennej jaj. W warunkach fermowych kury nie znoszą jajek głównie w momencie, gdy warunki mikroklimatyczne lub zadawane pasze nie spełniają wymagań lub nie pokrywają zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe.

Po ilu tygodniach kury się niosą

Pisklę przeobraża się w kurę w ciągu 25 tygodni. Kura, która zaczyna się nieść ma średnio 20 tygodni.

Preparatów wspomagających nieśność kur

Dla zwiększenia nieśności i wylęgowości kur warto włączać do ich diety preparaty wspomagające te procesy jak np. adiHepaSOL PF, który w swym składzie posiada składniki roślinne, witaminy, biopierwiastki i kwasy organiczne.

Pierwsze jajko u młodych kur

Pierwsze jaja kurcząt są małe i nie nadają się jako jaja wylęgowe . U starych kur pojawiają się jajka z dwoma żółtkami i niskim udziałem białka. Kury nioski są zwykle używane przez dwa okresy nieśności. W pierwszym roku składają najwięcej jaj .