Pytanie Rozwiązane

Dlaczego nie ma głosu w telewizorze

Ocena: 5/5

Brak głosu w telewizorze może być wywołany przez ustawienia, jak i uszkodzenia mechaniczne. Brak dźwięku przez kabel HDMI lub przypadkowe wyciszenie odbiornika to najpopularniejsze przyczyny tego problemu, jednak może się zdarzyć, że to prawdziwa usterka i konieczna będzie naprawa telewizora w serwisie.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego nie ma głosu w telewizorze”…

Brak głosu w telewizorze Samsung

Na pilocie, naciśnij przycisk „MENU” lub „Smart Hub”. Otwórz Ustawienia> Pomoc techniczna> Diagnostyka> Rozpocznij test dźwięku, by móc skontrolować dźwięk. Jeśli test wykaże błędy, wybierz Ustawienia > Dźwięk > Ustawienia eksperckie > Zresetuj dźwięk.

Nagły brak dźwięku w telewizorze LG

Upewnij się, czy przewód zasilający do telewizora, kabel HDMI i wszelkie inne przewody są właściwie podpięte i nieuszkodzone. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszkodzenia w izolacji, silne zagięcia, jak i wadliwe wtyczki. … Brak głosu w telewizorze może być wywołany przez ustawienia, jak i uszkodzenia mechaniczne.

Brak dźwięku w telewizorze Samsung przez HDMI

Jeżeli po podłączeniu telewizora do dekodera przewodem HDMI widać obraz ale nie słychać dźwięku, najprawdopodobniej dekoder pracuje w trybie DVI. Aby przełączyć dekoder w tryb HDMI, należy nacisnąć przycisk „Zmiana rozdzielczości” i przytrzymać wciśnięty ok 5 sekund.

Brak dźwięku w telewizji naziemnej

Jeśli jakość dźwięku nadal nie odpowiada oczekiwaniom, należy zresetować wszystkie ustawienia dźwięku, wybierając kolejno pozycje Home [Strona główna] > Settings [Ustawienia] > Sound [Dźwięk] > Reset [Resetuj] i wybrać własne ustawienia dźwięku.

Brak głosu w telewizorze z dekoderem

Sprawdź czy dźwięk nie jest wyciszony na pilocie od dekodera i od telewizora. Ustaw głośność na około połowę skali zarówno w TV jak i dekoderze. Przełącz dekoder na inny kanał, być może nie ma głosu tylko na jednej pozycji. Może wynikać to z charakteru transmisji lub problemu nadawcy.

Blokada głośności w telewizorze Samsung

Wybierz [ustawienia] za pomocą pilota, menu głównego lub sterowania głosowego. Krok 3. Wybierz aplikację, którą chcesz zablokować. Następnie kliknij w dół menu za pomocą pilota i wybierz blokadę.

Brak głosu w telewizorze Sony

Nacisnąć przycisk Volume+ [Głośniej] na pilocie telewizora BRAVIA, aby zwiększyć głośność. … Nacisnąć przycisk MUTE [Wyciszenie] na pilocie, aby sprawdzić, czy dźwięk nie został przypadkiem wyciszony. Jeśli nadal nie słychać dźwięku, ponownie nacisnąć przycisk MUTE [Wyciszenie], aby przywrócić poprzednie ustawienie.