Pytanie Rozwiązane

Dlaczego pasowanie na rycerza nazywano 8 sakramentem

Ocena: 5/5

Początkowo ograniczało się ono jedynie do przypięcie pasa z mieczem (stąd wzięła się nazwa). Z czasem ceremonia nabrała charakteru religijnego, uczestniczyli w niej duchowni, a ceremonię nazywano „ósmym sakramentem„.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego pasowanie na rycerza nazywano 8 sakramentem”…