Pytanie Rozwiązane

Dlaczego płazy są pod ochroną

Ocena: 5/5

Ochroną obięto wszystkie gatunki płazów w Polsce ponieważ są one gatunkiem coraz mnie spotykanym w naszym kraju. Poprzez powstawanie coraz wiekszej ilości zanieczyszczeń zatruwających jeziora oraz brak odpowiednich warukuów w których mogły by one się rozmażać powodują ich wyginięcie na naszym terenie.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego płazy są pod ochroną”…

Dlaczego płazy w Polsce są pod ochroną

Ochroną obięto wszystkie gatunki płazów w Polsce ponieważ są one gatunkiem coraz mnie spotykanym w naszym kraju. Poprzez powstawanie coraz wiekszej ilości zanieczyszczeń zatruwających jeziora oraz brak odpowiednich warukuów w których mogły by one się rozmażać powodują ich wyginięcie na naszym terenie.

Ochrona płazów w Polsce

Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska wszystkie gatunki płazów krajowych są objęte ścisłą ochroną gatunkową. W stosunku do przedstawicieli gatunków chronionych zabrania się m.in. ich zabijania, odłowu, okaleczania itp.

Żaby pod ochroną w Polsce

Są to: traszka grzebieniasta Triturus cristatus, traszka zwyczajna Triturus vulgaris, kumak nizinny Bombina bombina, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, ropucha zwyczajna Bufo bufo, ropucha zielona Bufo viridis, ropucha paskówka Bufo calamita, rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba trawnaRana temporaria, żaba moczarowa …

Wymiana gazowa u płazów

Larwy płazów pobierają tlen z wody za pomocą skrzeli. U dorosłych osobników w procesie wymiany gazowej biorą udział skóra i płuca. Powietrze tłoczone jest do płuc przez rytmiczne obniżanie i podnoszenie dna jamy gębowo‐gardzielowej.

Gdzie żyją płazy

Płazy (Amphibia) – gromada zmiennocieplnych kręgowców z grupy czworonogów. Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich.

Jakie są płazy

Płazy to grupa zmiennocieplnych kręgowców, które są chętnie hodowane w terrariach. Wyrózniamy 3 rodzaje płazów: bezogoniaste jak ropuchy, kumaki i żaby, ogoniaste jak traszki oraz płazy beznogie. Najczęściej hodowane w domu są płazy bezogoniaste i ogoniaste.