Pytanie Rozwiązane

Dlaczego po udarze boli głowa

Ocena: 5/5

Ból ośrodkowy jest spowodowany pierwotnym uszkodzeniem mózgu lub rdzenia kręgowego. W obrębie rdzenia kręgowego czynnikiem wywołującym powstanie zespołu bólowego jest najczęściej uraz, natomiast w mózgu, szczególnie w obrębie wzgórza, ból jest często spowodowany przez krwotok lub niedokrwienie (udar mózgu).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego po udarze boli głowa”…

Bóle głowy po przebytym udarze

Ból ośrodkowy jest spowodowany pierwotnym uszkodzeniem mózgu lub rdzenia kręgowego. W obrębie rdzenia kręgowego czynnikiem wywołującym powstanie zespołu bólowego jest najczęściej uraz, natomiast w mózgu, szczególnie w obrębie wzgórza, ból jest często spowodowany przez krwotok lub niedokrwienie (udar mózgu).

Ból głowy po udarze niedokrwiennym

Tak intensywny ból głowy jest poważnym sygnałem alarmowym i nie może być ignorowany. Kolejny aspekt bólu wiąże się z konsekwencją udaru. Zarówno udar krwotoczny, jak i niedokrwienny może dawać istotne dolegliwości bólowe, jeżeli destrukcji uległ obszar mózgu związany z odczuwaniem bólu.

Ile się żyje po udarze mózgu

W Polsce liczba osób umierających z powodu udaru mózgu należy do najwyższych w Europie. W pierwszym miesiącu po udarze życie traci 40 proc. chorych, a po roku aż 60 proc. – to dwukrotnie więcej niż w Europie Zachodniej i USA.

Skutki uboczne po udarze

Po udarze niektóre osoby mogą mieć problemy z mówieniem lub pisaniem (afazja) oraz problemy z pamięcią. Mogą również mieć mniejszy lub bardziej znaczny paraliż ciała.

W którym miejscu boli głowa przy udarze

Ból ośrodkowy jest spowodowany pierwotnym uszkodzeniem mózgu lub rdzenia kręgowego. W obrębie rdzenia kręgowego czynnikiem wywołującym powstanie zespołu bólowego jest najczęściej uraz, natomiast w mózgu, szczególnie w obrębie wzgórza, ból jest często spowodowany przez krwotok lub niedokrwienie (udar mózgu).

Bóle neuropatyczne po udarze

Ból neuropatyczny powstaje jako efekt uszkodzenia układu nerwowego ośrodkowego – mózgu i rdzenia kręgowego, oraz obwodowego – nerwów. Ból neuropatyczny ma charakter, piekący, rwący, samoistny. Najczęściej jest stały, natomiast u około 1/3 pacjentów objawy okresowo mogą się zaostrzać.

Zaburzenia równowagi po udarze

Udar mózgu prowadzi do zaburzeń równowagi wewnątrzmózgowej, której powodem jest deficyt ener- getyczny. Deficyt energetyczny, z kolei, jest bezpośred- nią konsekwencją zachwiania równowagi mózgo- wej, lecz również ma swe źródła ogólnoustrojowe.