Pytanie Rozwiązane

Dlaczego ptaki mogą siadać na liniach wysokiego napięcia

Ocena: 5/5

Prąd płynący przez ciało ptaka ma za małe natężenie, aby mu wyrządzić krzywdę. … Ptaki mogą bezpiecznie siedzieć na linii wysokiego napięcia, dopóki mają styczność tylko z jednym przewodem. Różnica potencjałów (napięcie elektryczne) pomiędzy jedną a drugą nóżką ptaka jest wówczas niemal równa zeru.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego ptaki mogą siadać na liniach wysokiego napięcia”…

Dlaczego wysokie napięcie

Wysokie (60-400 kV) i najwyższe (> 400 kV) napięcia stosowane są przy przesyle energii elektrycznej na duże odległości. Zastosowanie wysokich i najwyższych napięć pozwala na zmniejszenie strat mocy i zwiększenie efektywność przesyłu energii.

Dlaczego ptaki opuszczają Polskę jesienią

Ptaki odlatują bo nie mają wystarczającej ilości pokarmu w okresie zimowym. … Ptaki z półkuli północnej, gdzie lata są ciepłe, a zimy surowe, od setek tysięcy lat jesienią musiały przenosić się na południe.

Dlaczego prąd zabija

Wilgotna skóra nie stawia takiego oporu jak skóra sucha, ponieważ wilgoć to doskonały przewodnik elektryczności; prąd przepływa wówczas swobodnie przez ciało i może porazić, poparzyć, nawet zabić, a przy bardzo wysokim napięciu – drastycznie mówiąc spalić na węgiel.

Potencjał elektryczny człowieka

Potencjał elektryczny nie stanowi sam w sobie zagrożenia dla organizmu człowieka, jednak różnica potencjałów stanowi niezwykłe zagrożenie, jeśli zostanie przyłożona do organizmu człowieka. … Ponadto są one uwarunkowane indywidualnymi cechami organizmu oraz jego stanu biologicznego.