Pytanie Rozwiązane

Dlaczego trzeba czytać dzieciom

Ocena: 5/5

Codzienne czytanie dziecku sprzyja budowie mocnej więzi między Wami, a jest ona najważniejszym czynnikiem chroniącym i wspierającym wszechstronny rozwój dziecka.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego trzeba czytać dzieciom”…

Dlaczego czytanie książek jest ważne

Czytanie w znacznym stopniu poprawia pamięć, inteligencję i koncentrację. Dzieci, które od małego mają kontakt z książką, w przyszłości będą szybciej przyswajać wiedzę, mieć mniejsze problemy z nauką, lub nie mieć ich wcale. Czytanie książki pozwala mózgowi odbyć rodzaj treningu, stymulując mózg do pracy.

Korzyści płynące z głośnego czytania dzieciom

Daje możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji, lęku, złości, rozczarowania. Dziecko uczy się nie tylko nazywania tych emocji, ale i radzenia sobie z nimi. Dzieci wchodząc w świat książki przeżywają najrozmaitsze uczucia związane z losami postaci, dzięki czemu poszerza się skala wewnętrznych przeżyć dziecka.