Pytanie Rozwiązane

Dlaczego w polsce nie ma króla

Ocena: 5/5

Owszem, król Stanisław August Poniatowski zmarł w 1798 r, a jeszcze w 1795 r. … odradzała się polska monarchia pod auspicjami Rady Regencyjnej, ale w tym samym roku przyjęty został ustrój republikański, a – co za tym idzie – nastąpił ostateczny koniec monarchii.

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego w polsce nie ma króla”…

Współcześni potomkowie Jagiellonów

Jej potomkowie (a przez to krewniacy Jagiellonów) zasiadali na tronach Grecji, Jugosławii, Rosji, Rumunii i Niemiec. Jej nadal żyjący potomkowie to królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II, król Norwegii Harald V, król Szwecji Karol XVI Gustaw, królowa Danii Małgorzata II i król Hiszpanii Filip VI.

Monarchia w Polsce

W 1918 r. odradzała się polska monarchia pod auspicjami Rady Regencyjnej, ale w tym samym roku przyjęty został ustrój republikański, a – co za tym idzie – nastąpił ostateczny koniec monarchii.

Ostatni król Polski

Stanisław August – ostatni król Polski | Łazienki Królewskie.