Pytanie Rozwiązane

Dlaczego wolne za święto w sobotę

Ocena: 5/5

130. § 2. Kp „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. W związku z powyższym, pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Wyświetl całą odpowiedź na pytanie „Dlaczego wolne za święto w sobotę”…

Wolne za święto w sobotę 2021

Dodatkowy dzień wolny przysługuje za święto przypadające w sobotę. W 2021 r. taka sytuacja wystąpi nie tylko 1 maja w Święto Pracy, ale także 25 grudnia – w Boże Narodzenie. Przepisy kodeksu pracy mówią jasno, że pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dnia wolnego, gdy święto wypada w niedzielę.

Dzień wolny za święto w sobotę a wynagrodzenie

Czy można otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę w święto przypadające w sobotę ? Jeśli nie jest to możliwe (na przykład z powodu choroby pracownika), zatrudniony otrzyma dodatek za każdą przepracowaną godzinę w święto – w wysokości 100 proc. dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.

Dzień wolny za święto w sobotę 2020 kiedy można odebrać

Dnia wolnego za święto przypadające w sobotę należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku dłuższych okresów rozliczeniowych (np. rocznego) może to oznaczać, że wolne za święto 6 stycznia pracownik może otrzymać dopiero 31 grudnia.

Dzień wolny za święto w sobotę kiedy można odebrać

Jeżeli wypadnie w sobotę (albo w inny dzień, który zgodnie z obowiązującym nas systemem czasu pracy i tak byłby wolny), pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolny w innym terminie – do końca tzw. okresu rozliczeniowego. W wielu firmach i urzędach takim dodatkowym dniem wolnym za 1 maja był piątek, 30 kwietnia.

Dzień wolny za święto w sobotę 2020 wniosek

Dzień wolny za święto musi być udzielony do końca okresu rozliczeniowego. Nie ma konieczności, by następował on po święcie – równie dobrze może zostać wyznaczony na dzień je poprzedzający. Pracownicy odbierający dzień wolny za święto przypadające w sobotę nie muszą składać wniosków.

Wolne za święto w niedzielę

Czy za święto które przypada w niedzielę, należy się inny dzień wolny od pracy? W takiej sytuacji po stronie pracodawcy nie występuje obowiązek udzielenia pracownikom dnia wolnego od pracy w innym terminie. W Polsce pracownicy mają wolne 12 dni świątecznych w roku.

Niewykorzystany dzień wolny za święto w sobotę

Zgodnie z przepisami prawa pracy każde święto przypadające w inny dzień niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. … Za niewykorzystanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę należy wypłacić wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny w dniu zakończenia współpracy.